Antibiyotik gerçeği!

0

Tavuklara ne zaman antibiyotik veriliyor dersiniz? Sadece, hastalık durumunda gerekirse tedavi amaçlı olarak. O yüzden tavuk tüketirken içiniz rahat olsun.

Avrupa Birliği (AB)’nde olduğu gibi ülkemizde de Ocak 2006 tarihinden itibaren Büyüme ve gelişme faktörü olarak antibiyotik kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Bu tarihten beri ülkemizde antibiyotikler sadece” tedavi amaçlı” olarak kullanılmaktadır.

Antibiyotiklerin tedavi amaçlı kullanımlarında önemli husus, uluslararası maksimum kalıntı limiti ve arınma süreleridir. Bu süreler antibiyotiklerin çeşidine, kullanım şekline ve dozuna göre değişebildiği gibi yenilebilir dokulardaki atılım süresine göre de değişebilmektedir. Bu amaçla Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, gerekli yasal düzenlemeler, yapılmış olup, kalıntı izleme programı ile piliç etleri kalıntı yönünden, sürekli kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan antibiyotikler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlıdırlar ve nasıl kullanılacağını içeren prospektüsleri vardır. Tedavi amaçlı verilen ilaçlar için irsaliye, veteriner hekim reçetesi ve reçete uygulama formu doldurulur.

Tavuklar, antibiyotik verildikten sonra antibiyotiğin vücuttan arınma süresi boyunca kesilmez ve dolayısıyla etleri tüketime sunulmaz. AB Ülkelerinde Yasaklanmış Olduğu Halde, Türkiye’de Ruhsat Almış ve Halâ Kullanılmakta Olan İlaçlar kesinlikle yoktur. Günümüzde Türkiye’de kullanılmakta olan ruhsatlı bütün Veteriner ilaçları, AB ülkelerinde de halen kullanılmakta olan ilaçlardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda çok titiz davranmaktadır. AB ülkelerinin gıda güvenliği konusundaki duyarlılıkları bilinmekte olup, Türkiye ‘deki uygulamalarda da aynı duyarlılığın olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa Birliği’nde piliç üretiminde antibiyotik kullanımı, ülkemizdeki uygulamalarla aynıdır. Türkiye AB ‘ye uyum çerçevesinde gıda yasalarını revize etmiştir ve ülkemizde de aynı yasa ve yönetmelikler uygulanmaktadır. Gelişmiş pek çok ülkede de benzer uygulama vardır. Tedavi amaçlı kullanılan antibiyotiklerin her birinin farklı arınma süreleri vardır. Antibiyotiğin Piliç etinden ne kadar sürede uzaklaşması gerektiği hakkında, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı arınma süreleri listesi vardır. Bu liste hem işletmelerin canlı üretim bölümleri hem de Bakanlık Resmi Veteriner Hekimleri tarafından takip edilir.

Paylaş

Cevap yaz