Çocuğunuzun resimleri ne anlatıyor?

0

Resimleri yoluyla çocuk bize kendinden bir parça yansıtır, yaşantıları ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirir. Algıladığı, yaşadığı, hissettiği dünyayı anlatır. AGAPE Psikolojik Danışmanlık’dan Psikolog Ayşen EVLİÇOĞLU ŞİMŞEK açıklıyor.

Yapılan pek çok çalışma, çocuk resimlerinde en popüler konuların insan figürü, evler ve hayvanlar olduğunu göstermektedir. Elbette konu seçiminde kızlar ve erkekler arasında ayrımlar belirir. Erkek çocuklar daha çok tekneler, uçaklar, savaş ve spor sahneleri yaparken, kız çocukları, kadın yüzleri, giysiler, evler, çiçekler ve yavrulu hayvanlar çizerler.

Çocuğun anlama, yetenek ve yaratma gücünün bir ifadesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği, aynı zaman da zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak da dikkati çeker. Zihinsel ve motor gelişime paralel olarak resimde de belirgin bir ilerleme görülür. Bu gelişim, çocuğun algı, dikkat, ince ve kaba kas gelişimi, el-göz koordinasyonu gibi birtakım zihinsel ve motor işlevlerinin gelişimi anlamına gelir. Karalamayla resim etkinliğine başlayan çocuktan, ilerleyen yaşlarda daha anlamlı ve ayrıntılı figürler beklenir. Bu figürlerin görülmemesi çocuğun kendi yaş düzeyinin altında bir gelişim gösterdiği anlamını taşır.

 Hangi yaşta neler çizebilir?

  • Yaş ilerledikçe karalamaların yerini çizgiler alır. 2-4 yaş arası karalama dönemidir.
  • İki yaşında bir çocuk yönü olmaksızın çizgi çizmeyi taklit eder.
  • 2,5 yaşında yatay ve dikey çizgileri yapabilir.
  • Üç yaş çocuğu kabaca bir yuvarlak çizebilir. Bu yaş çocuğundan adam çizmesi istendiğinde tipik olarak büyük bir daire ile içine göz ve ağızdan oluşan ufak daireler koyabilir.
  • Dört yaş çocuğu bu yuvarlağa bacaklar ve kolları da ekleyecektir. İlerleyen yaşlarda çizdikleri figürlere ayrıntılar ekleyecektir.
  • Çocuk, kendisi için önemli olan ayrıntıları daha büyük olarak çizecektir.
  • Altı yaşından önce mekana yerleştirme ve oranlar abartılı olabilir, altı yaşından sonra gerçekçi oranlar ortaya çıkacaktır.
  • Karalama döneminde çocuk renkleri ayırt edemez, renklerin bilinçli olarak kullanılması 4-5 yaşlarında başlar.

Resimdeki ipuçları

Özellikle aile ve okul resimleri, çocukların içinde yaşadıkları çevre ve ilişkileri hakkında pek çok şey anlatır. Bu resimlerde aile üyelerinin ya da okul arkadaşları ve öğretmenlerin kağıt üzerinde konumlandırılışı, kimin önde kimin arkada olduğu, figürlerin nasıl çizgilerle çizildiği ve her bir figür için kullanılan renkler ayrı ayrı anlamlar ifade etmektedir. Yakın çevre ilişkilerini konu alan resimlerde, açıkça ifade edilen şeylerin ötesinde, çizimlerin öyle biçim ve içerik özellikleri vardır ki, bunlar çocuğun duygu ve davranışlarını simgesel olarak anlatır. İlişkide olduğu kişilerin resmini çizerken, bu özellikler çocuk tarafından bilincinde olmaksızın dışa vurulur.

Hayal gücü ve yaratıcılık

Resmin çocuk gelişiminde sağlayacağı en önemli avantajlardan biri de yaratıcılığın gelişimidir. Büyüme yolculuğu boyunca çocuğun üzerinde büyüklerin isteklerinin yanı sıra içinde bulunduğu grubun isteklerini uygulama arzusunun da getirdiği önemli bir baskı vardır. Bu sebeple çocuğun resimlerinde ya da davranışlarında kendi dışındaki modelleri taklit etmesi ve onlara uyması engellenmemelidir. Zaman içinde her çocuk kendi tarzını yaratacaktır. Bu süreçte bizlere düşen, çocuğun kendini özgürce ifade edebilmesini sağlamaktır. Böylece çocuk, yaşamında karşılaştığı her durum için kendi bireysel yaklaşımını kullanmak üzere cesaretlendirilmiş olur. Bu davranış biçimi biz yetişkinler için çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gereken en temel kavramlardan biridir.

Çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koymak için özel bir uyarıma gereksinim duymazlar. Her çocuk herhangi bir engelleme olmaksızın, kendinde var olan yaratıcılık dürtülerini kullanabilir. Çocuk resimlerinde kurallar yoktur, sadece hayal güçleri ve yaratıcılıkları vardır. Bu nedenle çocuk resimlerine bakarken yetişkin gözüyle bakmanın dışında bir yaklaşım sergilemek gerekir. Çünkü çocuk resimleri göründüğünden çok daha fazla şey anlatır.

Paylaş

Cevap yaz