“Donmuş Kanatlı Etler” hakkında…

0

Kanatlı etlerini dondurmanın sebebi, gıdaların bozulmasını geciktirebilmek ve hatta tümden engelleyebilmektir. Zaten gıdaların daima soğuk saklanmaya çalışılmasının temel nedeni budur.

Soğuk uygulaması, gıdanın soğutulup saklandığı sıcaklığa bağlı olarak “soğukta muhafaza” ve “dondurarak muhafaza” olmak üzere iki farklı yönteme dayanır. Soğukta muhafazada gıda en çok, donma noktasının biraz üzerine kadar soğutulur.0-4 derece soğukta muhafaza için yeterli derecelerdir. Dondurarak muhafazada ise gıda önce -40 derecelere maruz bırakılarak dondurulur ve ilke olarak -18oC de donmuş halde depolanır. Bu koşullarda gıdalar, herhangi bir mikrobiyolojik bozulma olmaksızın uzun süreli depolanabilir. Donmuş ürünler açıkta değil buzdolabında 0-4 derecede çözdürülmelidir. Donmuş bir ürün çözdürüldükten sonra kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Dondurulmuş ürünlerde çözündürme işlemi de dondurma yöntemi ve donmuş depolama kadar önemli bir aşamadır. Ürünü çözme işleminde yüksek sıcaklık kullanılması ve ürünün 4 oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre bekletilmesi, mikrobiyel yükte önemli artışlara neden olur ki bu artış da istenmeyen problemlere sebep olabilir. Donmuş ürünlerin çözünmesinde mikrodalga fırın da kullanılabilir. Ancak en ideali buzdolabında çözündürme yapılmasıdır.

Besin değerleri değiştir mi?

Kanatlı etleri yüksek kalitede proteinlerin ve B vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır. Dondurma diğer muhafaza yöntemleri ile kıyaslandığında besin öğelerine en az zarar veren yöntemdir. Dondurma işlemi kanatlı etlerinin proteinlerinin sindirilebilirliklerinde ve besinsel değerinde önemli değişiklik oluşturmaz. Çözülme ve pişirme sırasında suda çözünür proteinler, vitaminler ve minerallerde kayıplar oluşursa da bu dikkate değer düzeyde değildir. Usulüne uygun, bir önceki soruda anlatılan şekilde, 0-4 derecede yapılan çözdürmede kayıplar minimum düzeyde olacaktır. Diğer etlerde olan kayıplarla karşılaştırıldığında kanatlı etlerdeki vitamin kayıplarının daha az olduğu belirlenmiştir.

Taze, dondurulmuş ve pişirilmiş ürünlerin raf ömürleri

Taze soğutulmuş ürünler üretim tekniğine ve ambalajına bağlı olarak 8-12 gün arasında bir raf ömrüne sahiptirler. Ülkemizde üretilen dondurulmuş ürünler iç sıcaklığı -18oC olacak şekilde üretildiklerinden, en az bir yıl raf ömrüne sahiptirler. Bu süre taze olarak satın alındıktan sonra evlerde dondurulan ürünleri kapsamaz. Evlerdeki buzdolaplarında dondurma işlemi yapılmış, taze et ürünleri en fazla 1 ay içerisinde tüketilmelidir. Pişirilmiş ürünlerde ise; ürün çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, pazara taze olarak arz edilenlerde 15-30 gün, dondurulmuş olanlarda ise 3 ay ila bir yıl arası raf ömrü söz konusudur.

Paylaş

Cevap yaz