EFSA Nedir?

0

EFSA, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority) demektir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002 sayılı Gıda Hukukunun Temel İlkelerine İlişkin Konsey ve Avrupa Parlamentosu Tüzüğüne dayanılarak kurulmuştur. Bu kurumun çalışmaları gıda ve yem güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, bitki koruma ve bitki sağlığı üzerine doğrudan veya dolaylı etki yapacak tüm konuları kapsamaktadır. Bu konuları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen tüm alanlarda, bağımsız bilimsel tavsiye ile bilimsel ve teknik destek sağlar. EFSA, diğer AB kurumlarından bağımsız, ayrık bir tüzel kişiliktir. AB de gıda güvenliği alanındaki en yetkili referans merkezidir.

EFSA yönetim kurulu bağımsızdır. Herhangi bir devlet, kuruluşu veya sektörü temsil etmemektedir. EFSA’nın bir icra direktörü ve bağımsız bir bilimsel komitesi bulunmaktadır. Bilimsel Komite ve komisyonlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve ulusal gıda güvenliği yetkililerinden oluşturulur. Komite, risk değerlendirmesinde tam bir bilgiye sahip bağımsız bilim uzmanlarından oluşmaktadır.  Tüm üyeler bir seçim sürecinden geçerler. Üyelerin seçilme ve atanma kriterlerinde bilimsel çalışma ve yayınlardaki deneyimi, uluslararası düzeyde tanınırlılığı önemli bir yer tutar.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, sözleşmeden doğan sorumluluklarla ilgili bir ihtilafta yargı hakkına sahiptir.

EFSA’nın misyonu: Gıda yaşam için gereklidir. Biz Avrupa’da gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya kararlıyız.

Paylaş

Cevap yaz