Etlik piliçler nasıl beslenir?

0

Besleme/yemleme bakımından kanatlılarda uygulanan sistemlerin insanların beslenmesine göre çok daha ileri düzeyde olduğunu ise söyleyebiliriz.

Çok hızlı büyüme performansına sahip olan etlik piliçlerin bu genetik potansiyeli ortaya koyacak düzeyde en az 40 farklı besin maddesini yeterli ve dengeli alma zorunluluğu vardır. Bunun için tek bir yem değil, pek çok yem hammaddesinin karışımından oluşan “karma yem” kullanılmaktadır. Uzun yıllardır yapılan araştırmalar sayesinde etlik piliçlerin kuluçkadan çıkışı takip eden civciv döneminden kesim yaşına ulaşana kadarki 45 günlük yaşam periyodunda gereksinim duydukları besin maddeleri ve miktarları dönemsel-haftalık olarak belirlenmiştir. Bu gereksinmeleri karşılamak üzere özel bilgisayar yazılımları yardımıyla hazırlanan yem karışımlarının besin madde içeriği bakından eksiksiz ve dengeli olması sağlanırken, ekonomik olarak da ucuz olmasına özen gösterilmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken hayvanın canlı ağırlığı, günlük fiziksel aktivitesi ve verim olarak potansiyel ağırlık artışı dikkate alınmaktadır. Bu şekilde bir hesaplama sistemi insanlarda yalnızca astronotların beslenmesinde kullanılmaktadır. Gündelik hayatımızda biz insanların besin madde ihtiyaçlarının hesaplanmasında yalnızca ham protein ve brüt enerji ihtiyacı dikkate alınmakta, amino asitler hiç dikkate alınmamakta, pek çok vitamin ve mineral göz ardı edilmekte, besin madde yetersizliğine bağlı pek çok rahatsızlık gündelik hayatın parçası haline gelmektedir. Tavukçulukta, özellikle etlik piliç üretiminde bu tür besin madde yetersizliği ve dengesizliği asla kabul edilemez, çünkü üretim sürecindeyaşanan olumsuzluklar telafi edilemez.

Özetle beslenme ve besin madde gereksinmesinin karşılanması bakımından etlik piliçler, insanlar için yakın bir gelecekte uygulanması mümkün olmayan bilgi ve yöntemlere sahiptir. Bu nedenle kanatlı sektörü beslenme açısından insanların çok ilerisindedir. Tavuk dışkısının yeme katılması söz konusu değildir. Böyle bir uygulama yetiştiricilik için de çok büyük hastalık riski oluşturur. Yasal olarak da “Gübre, idrar, sindirim sistemi (mide, bağırsak) içeriği” nin karma yemlere katılması veya hayvanlara yedirilmesi yasaklanmıştır.

Genetiği değiştirilmiş piliç var mıdır?

Genetiği değiştirilmiş tavuk-piliç-civciv diye bir şey ne bizde ne de dünyada vardır. Üretimde kullanılan tavuklar tamamen doğal olup, genetik bir değişikliğe sahip değillerdir. Bu tavuklar, etçil ırk diye bilinen ırkların birbiriyle eşleştirilmesi (hibrit edilmesi) ve seleksiyonu ile elde edilen, et yapan özel hibrit ırklardır. Tüm dünyada de aynı ırklar kullanılır ve bunlar etçil piliç ırkı diye adlandırılır. Sonuç olarak, ülkemiz tavukçuluğunda ve tüm dünyada da yetiştirilen “hibrit” civcivler, kesinlikle genetiği değiştirilmiş hayvanlar değildir. Uzun yıllardır sürdürülen ve halen de sürmekte olan seleksiyonla yüksek verim yönünde ıslah edilmiş hayvanlardır.

Türkiye’de GDO’lu tarım alanları var mıdır? Bu konuda yasal durum nedir?

Türkiye’de GDO’lu tarım alanı yoktur. GDO’lu tohum ekimi ve her türlü ticareti yasaktır. Biyogüvenlik Kanunu buna izin vermemektedir. Türkiye’de GDO ile ilgili hususlar, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerle yürütülmektedir. GDO’lara ilişkin AB mevzuatı (EC) 1829/20032 numaralı tüzük ve buna ek olarak düzenlenen (EC) 1830/20033 numaralı tüzüktür. 5977 sayılı Biyogüvenlik Yasası büyük ölçüde AB mevzuatı ile uyumludur. Hatta bazı konularda daha da katıdır (GDO ürünlerin tarımına izin verilmemesi gibi).

Paylaş

Cevap yaz