Kardeşler neden çok farklı?

0

Aynı ana babadan çıkıp, aynı evde büyüyen ama bambaşka iki insan olan kardeşler sizi de şaşırtır mı? AGAPE Danışmanlık Merkezi ‘nden Uzm. Psikolojik Danışman Meltem CANVER KOZANOĞLU anlatıyor.

Bu gerçekten de doğrudur. Çünkü ilk çocuğun doğumundaki anne-babanın yaşı, ruhsal süreçleri, hazır oluşu, çevresel destekleri, bebeğin cinsiyeti ve yaşam olayları gibi birçok faktör, farklı zaman aralıklarında doğan bebeklerin, aslında farklı anne-babalarla karşılaştığını bize gösterir.

Bir çocuğun psikolojik gelişiminde anne-babanın yadsınamaz etkileri vardır. Birçok değişken de anne-babaların ebeveynliklerini sergilemelerini etkiler. Bu değişkenleri biraz açarsak:

Hazır olmak: Bebeğin doğumuna hazır olmak demek, hem psikolojik, hem fiziksel şartların hazır olması anlamını taşır. Hazır oluş, bebeğin içine doğduğu ortamda uygun şekilde kucaklanmasını ve sarmalanmasını sağlar. Buradan yola çıktığımızda, planlı bir bebeğin karşılanması ile plansız bir bebeğin karşılanması arasında farkları kabul etmiş oluruz. Plansızlığın yanında hamileliğin kadının başına gelmiş olarak yaşandığı durumlar da bebekle olan ilişkiyi etkiler.

Anne-baba olma yaşı: Başka bir açıdan baktığımızda, anne-babanın yaşı ve ruhsal olgunluğu da ebeveyn oluşlarında belirleyicidir. Anne-baba olurken ki ruhsal olgunluk önemlidir. Bireyler kendi içsel yolculukları ile uğraş içinde iken bir bebek sahibi olmuşlarsa, ebeveynlikleri bu durumun içinde şekillenecektir.

Yaşanan olaylar: Yaşam olayları da ebeveynliğin icra edilmesinde rol oynar. Karşılaşılan ya da yaşanan olaylar ruhsallığı olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Örneğin ilk hamileliği sırasında kendi ebeveyninden birini kaybeden bir kadın, içinde olduğu yas süreci ile bebeğini karşılayacaktır. Aynı kadının ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğindeki duygu durumu ve tutumu doğal olarak farklılık gösterir.

Hayal kırıklıkları ya da üstünlükler: İlk çocukta yaşanan hayal kırıklıkları ya da beklenenin üstünde, yetenekli çocuğa sahip olmak, diğer çocukla olan sürecin üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir. Beklentinin artması da çocuk için bir baskı unsuru haline gelebilir. Diğer tarafta üstün nitelikli bir ağabey ya da ablanın varlığında dünyaya gelmiş olan çocuğun karşılaşacağı ebeveynlik de farklı olacaktır.

Sosyal ve çevresel destek: Sosyal ve çevresel desteklerin azlığı ya da çokluğu da aile içindeki bireylerin birbirleriyle ve dolayısıyla çocukla olan ilişkilerinde etkilidir. Annenin çalışıp çalışmaması, çalışma şartlarının zorluğu, bebeğin bakımında destek alabileceği uygun şartların varlığı ya da yokluğu da çocukla olan ilişkide belirleyici faktörler arasında yer alır.

Bir çocuğun ruhsal gelişimde çok önemli katkıları olduğunu kabul ettiğimiz anne-babaların, değişen ve dönüşen ruhsallıkları olduğunu biliyoruz. Hayat içindeki yeni karşılaşmalar, farklı deneyimler, hayal kırıklıkları, beklentiler gibi birçok faktör aslında yetişkin olan ama bir yandan da ruhsallığı gelişmeye devam eden ebeveynlerin her karşılaştıkları yeni bir bebekle kuracakları ilişkilerinde aynı olamayacaklarına işaret ediyor.

Paylaş

Cevap yaz