Tavuğun sağlık açısından denetimi…

0

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, onay numarası olan firmaları devamlı denetim altında tutar. Gönlünüz rahat olsun ki, en fazla ve iyi şekilde denetleme yapılan sektörlerin başında “beyaz et sektörü” geliyor. Üretimin sayılı, onaylı ve kayıtlı entegre firma tarafından yapılması da Bakanlığın kontrol işini kolaylaştırıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ne tür denetimler yapar. Özetlersek:

  • Damızlık kümesleri ve kuluçkahaneleri izin aşaması dahil her aşamada denetleyerek üretimde kullanılacak civcivlerin sağlıklı olmasını sağlar.
  • Yetiştirici kümeslerini denetleyerek koşulları uygun olmayan kümeslerde üretim yapılmasını engeller.
  • Sağlıklı olmayan hayvanların kesime gönderilmelerine izin vermez.
  • Üretimde kullanılan yemleri, üretim aşaması dahil denetler, insan sağlığı için risk oluşturmaması konusunda her türlü önlemi alır, denetimini yapar, kullanılması yasak madde kullanımını engeller.
  • Kesimhaneleri 24 saat denetim altında tutar. Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimlerle kesim işleminin her aşamasını kontrol eder.
  • Yaptığı laboratuvar kontrolleri ile de üretilen ürünlerin Bakanlıkça belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uyup uymadığına bakar.
  • Kalıntı izleme programları ile de etlerin herhangi bir ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı içerip içermediğini denetler.
  • Tüketiciye sunulma aşamasındaki piliç eti ve ürünlerinden numuneler alarak mikrobiyolojik yönden denetler.

Sektörün oluşturduğu Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu da bağımsız kuruluşlara kendi üyelerini denetletmekte ve belirlediği üst seviyedeki standartların daha üzerine çıkılması konusunda çaba göstermektedir.

Nereye şikayette bulunabilirim?

“Alo 174 Gıda Hattı”na, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına ve “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği”ne şikâyette bulunabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Paylaş

Cevap yaz